Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Torns Ryttarförenings Årsmöte den 24 februari 2020
2020-02-03 12:02

Välkommen till Torns Ryttarförenings årsmöte måndagen den 24 februari, 2020


Kallelse till årsmöte måndagen den 24/2 kl 18.30 i cafeterian. Dagordningen finner ni här. Det kommer i vanlig ordning att bjudas på enklare förtäring. Vi vill veta hur många som kommer så gör en anmälan och ange hur många som äter resp. avstår förtäring. Anmälan görs till Eva Stigbrant-Larsson (evaekstigbrant@gmail.com) senast fredagen den 14/2.


Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!


Verksamhets och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner är tillgängliga för medlemmar före årsmötet. Kontakta Sofia Book (sofia.book@petrinapartners.se)

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen till handa senast tre veckor för årsmötet, dvs måndagen den 3 februari.Dagordning Torns RF årsmöte 20190224


Mötets öppnande

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare vid årsmötet

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst

7. Motioner

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019

12. Val av ordförande för föreningen

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Anmälan av TRU

15. Val av två revisorer

16. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

17. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev. andra möten

18. Fastställande av medlemsavgifter

19. Utdelning av vandringspriser

20. Årets blomma

21. Avtackning av förtroendevalda

22. Årsmötet avslutande


Nyhetsarkiv
Startlistor Höstdressyr2020-09-18 12:12
Hästagility på Torns2020-09-06 15:55
Knatteanmälan öppen!2020-08-20 09:25
Var med på uteritt!2020-06-12 11:41
Prova på ridning2020-06-02 23:02
Träna terräng!2020-05-22 21:53
Lediga stallplatser2020-05-19 16:12
Välkommen Vanessa2020-05-05 17:06
Igångsättningsläger2020-04-14 10:20
Öppen Bana 4-5 april2020-03-25 17:27
Viktig information2020-01-28 15:03
Pay & Jump på Torns RF!2019-12-15 21:43
Torns RF Klubbshop2019-12-13 15:55
Jul-knatte! 2019-12-06 15:05
Torns hästkalender 20202019-12-02 15:15
Lag-SM brons!2019-11-05 00:10
Hoppa vidare2019-10-23 13:11
Hoppa Vidare2019-10-13 22:04
Kurs i Grönt Kort 2019-08-26 17:15
Torns RF till eliten!2019-06-01 12:00
Totalvinst i division 3!2019-06-01 11:29
Lundaderby i dressyr2019-05-28 16:23
Klubbkläder2019-05-20 16:46
Sponsorhuset2019-05-08 14:21
TACK!2019-05-02 14:04
LEDIG STALLPLATS2019-03-29 23:41
Ridläger 20192019-02-19 13:11
Ordförande sökes2019-02-18 23:18
Division 3 hoppning 2019-02-01 14:02
Årsmöte 25/2 - 20192019-01-19 13:54
TRUs Årsmöte2019-01-03 23:23
Serietävlingar2019-01-03 23:04
 
Platinasponsor
Guldsponsorer
 
PENGAR TILL TORNS NÄR DU HANDLAR VIA SPONSORHUSET