Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Axelgård

På Axelgård finns 15 boxar och här ansvarar boxinnehavarna själva för fodringar, in- och utsläpp och annan skötsel.

Inköp av halm och hö/hösilage sker gemensamt, och debiteras separat internt. Minimiålder på ryttaren för att kunna hyra box på Axelgård är 16år.


I boxhyran ingår tillgång till hela Torns anläggning, dvs ridhus och utebanor. I gengäld är boxinnehavarna gemensamt ansvariga tillsammans med övriga boxinnehavare för underhållet av anläggningen, samt har funktionärsplikt vid tävlingar. 
Axelgårdskommittén svarar under föreningens styrelse för verksamheten i stallet och tar hand om praktiska frågor, träffar sökande och lämnar förslag beträffande nya hyresgäster till styrelsen. Av hänsyn till de boende i närområdet är stallet och hagarna stängda under juli och halva augusti. Det finns ett begränsat antal sommarplatser med bete och box uppe i ponnystallet man kan söka under denna period.

Hyresgästerna sköter kollektivt:
-Fyra fodringar per dag
-Utsläpp och insläpp
-Skötsel av hagar och byggnader

Priser 2019:
Boxhyra 1150kr /mån
Halm (valbart) 150kr /mån


Kontakt Axelgårdskommittén: 
axelgards_kommitten@yahoo.se

Viktiga dokument:

Ansokan_om_boxplats_AXELGARD_121015-ny-mail.doc »

Tilldelning av boxplats.pdf » 
 
 
Platinasponsor
Guldsponsorer
 
PENGAR TILL TORNS NÄR DU HANDLAR VIA SPONSORHUSET