Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Kommittéer
Som stallplatstagare på Torns RF åtar man sig ansvaret att deltaga aktivt i någon av föreningens olika kommittéer. 

Förutom styrelsen finns följande:

Tävlingskommittén
Planerar och arrangerar föreningens tävlingar. 

Utbildningskommittén

Sponsorkommittén

Anläggningskommittén

Underlagsgruppen

TRU (Torns RF Ungdomssektion)

Hagar ponnystall

Stallkommittén
Internt för ponnystallet. Hanterar bokningen för stallpass, 

Axelgårdskommittén
Har ett övergripande ansvar för Axelgårds verksamhet. Har hand om stallets ekonomi, arbetsfördelning och sammankallande av stallmöten. Hanterar även stallplatsansökningar från nya hyresgäster, nycklar, kontrakt mm. Huvudsaklig kontakt från Axelgård gentemot styrelsen och personal i föreningen.

Valberedning


Webmaster
Administrerar föreningens hemsida och sociala medier. Uppdaterar hemsidan med nyheter, texter, bilder, laddar upp dokument till arkivet från ex kommittémöten osv. Hanterar bokningar till ridhuskalendern. Ansvar för klubbens interna mail- och telefonlista.


 
Platinasponsor
Guldsponsorer
 
PENGAR TILL TORNS NÄR DU HANDLAR VIA SPONSORHUSET