SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Grönt kort kurs
2023-01-17 10:46

Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha Grönt kort. Grönt kort är ett bevis på att du har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart så du känner dig trygg och har ridsportens värdegrund väl förankrad. 

 

Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 måste hen ha ett eget Grönt kort. För barn upp till och med 12 år gäller att målsman/vuxen person har Grönt kort och ansvarar för barnet och dess handlingar på tävling. För Grönt kort behöver du uppvisa dina rid/hästkunskaper. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman då är det istället barnets ridkunskaper som ska intygas. Intyget i förkunskap ska överlämnas till kursledare innan kursstart.  

 

Grönt kort kursen består av både träffar med kursledaren och en utbildningswebb. Du genomför 10h webbaserade studier innan träffarna. De ska vara genomförda och godkända minst 5 dagar innan de fysiska träffarna med kursledaren. Träffarna inkluderar ytterligare 10h utbildning och åtföljs av ett avslutningsprov.   

 

Kursinnehåll 

 

Vad gör Svenska Ridsportförbundet 

Hästens välfärd 

Ridsportens grenar 

Tävlingsreglementet 

Väl förberedd 

Före tävling 

På tävling 

Efter tävling 

Stickprov på de praktiska delarna 

 

Kursdatum och tider 

11/2 Kl. 14.00-18.30 

12/2 Kl. 14.00-18.30 

15/2 Kl. 16.00-19.00 Slutprov

 

Kurspris 

Max 15 deltagare. 1000kr varav 100kr går till Skånes Ridsportförbund som registrerar ditt gröna kort i TDB. Webbplatsen för webbstudierna kostar 150kr som du betalar per inloggning.  

 

Anmälan 

Medlemskap i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet krävs. 

Anmäl senast 5/2. Anmälan är bindande.  

 

Länk till anmälan

https://forms.gle/JSsRP3cjGZAzoPVo6

 

Frågor skickas till torns@torns.org

 

Välkomna!

 

Kallelse till TRU årsmöte
2023-01-11 08:35

Söndagen den 12 februari 2023 är det dags för TRUs årsmöte. TRU är Torns
Ryttarförenings ungdomssektion.


Vi hoppas att så många som möjligt vill komma på mötet och kanske även vara
med i TRUs styrelse. Alla som är mellan åldrarna 12-26 år kan delta. Man kan
ha privathäst, rida på ridskolan eller vara fodervärd - alla som vill vara med är
välkomna!


Vi kommer att köra igång kl 17:00 och vi kommer vi vara i cafeterian. Vill man vara med på mötet anmäler man sig till Victor Ståhl, victor_stahl@icloud.com

 

Har man några förslag på motioner att ta upp under mötet kan man skicka sina
förslag till Victor Ståhl senast en vecka innan mötet.


Läs vidare för dagordning.


Välkomna!

Knatteridning
2023-01-10 12:53

Nu är anmälan till knatte prova på 1 och 2 öppen! 

Ta chansen att låta din knatte prova knatte en gång utan att förbinda er till flera tillfällen. 

Prova på omgångarna är helt utan medlemsavgift.

Knattarna får pyssla med hästarna, 30min ridlektion och 30min teoretisk övning i hästhantering.

 

Lär mer om knatteridningen och anmälan här: https://www.torns.org/sida/?ID=266182

Intresseanmälan lag våren 2023
2023-01-05 09:10
Att få representera vår klubb i ett av våra lag är något av det roligaste som finns. Gemenskap, spänning, laganda och glädje! Det är nu dags att anmäla ditt intresse till vårens serier.
 
DRESSYR:
Ponnyallsvenskan: Div 3
Ponnyallsvenskan: Div 1
Ridsportallsvenskan div 2 Häst
 
HOPPNING:
Div 3 Häst och ponny
Ponnyallsvenskan Div 1
Seniorcupen Häst eller ponny
 
Senast den 20 januari vill vi ha din intresseanmälan.
Serietävlingarna 2023
2023-01-03 15:14

Tävlingarna går i tre omgångar, varav deltagande i minst två omgångar krävs för att man ska ha fullföljt serien. Alla som deltager minst två omgångar i samma serieklass är automatiskt med i serien, ingen separat anmälan krävs. Öppet för medlemmar.

 

Det finns även möjlighet att anmäla sig till Pay & Ride och Pay & Jump.

 

Anmälan görs i tdb och förutsätter att man utför en funktionärsuppgift per start som delas ut av tävlingsledningen.

 

Mer information hittar du här

 

Kallelse till Torns Ryttarförening årsmöte 2023
2023-01-02 20:46

Torns Ryttarförenings årsmöte äger rum i cafeterian på Torns Ryttarförening torsdag den 16 februari 2023 med start klockan 18. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

 

Anmälan görs i mail till ingela.eriksson@torns.org senast den 8 februari 2023. Ange eventuella matallergier i anmälan.

 

Motion från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda via e-post styrelsen@torns.org senast tre veckor före årsmötet, det vill säga torsdag den 26 januari 2023.

 

Enskild medlems nominering av kandidater till valen som görs på årsmötet skall vara valberedningen tillhanda senast den 2 februari 2023.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats under menyn Föreningen, flik Årsmöte.

 

Observera att årsmötet inte kommer att genomföras digitalt.

 

Dagordning:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 14. Övriga ärenden som enligt 16 § kan upptas till beslut på årsmöte
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 20 § andra stycket angivna antalet
 16. Val av ordförande för föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (26 §)
 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 24. Sammanträdets avslutande

 

Styrelsen

Välkommen!
Torns Ryttarförening är en ideell förening belägen strax utanför Lund. Här finns ridskola, privat uppstallning och stort utbud av tränings- och tävlingsmöjligheter med flera ridhus och utebanor
Gilla oss på Facebook
 
Platinasponsor
Guldsponsorer