SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Kallelse med dagordning

Torns Ryttarförenings årsmöte måndagen den 28 februari klockan 18.00 på Meet

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner är tillgängliga före årsmötet. Kontakta styrelsen@torns.org.

 

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen till handa senast tre veckor före årsmötet, det vill säga måndagen den 7 februari 2022.

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 14. Övriga ärenden som enligt 16 § kan upptas till beslut på årsmöte. Uppmärksammande av särskilda insatser. 
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 20 § andra stycket angivna antalet
 16. Val av ordförande för föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (26 §)
 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 24. Sammanträdets avslutande.
Årsredovisning och revisionsberättelse 2021, budget 2022
Valberedningens förslag

17. Valberedningens förslag till ny styrelse 2022:

Kristofer Jälén, ordförande, omval 1 år
Stefan Zamudio, kassör, nyval 2 år
Helena Jacobson, omval 2 år
Ingela Eriksson, omval 2 år
Linda Palmenäs, kvar 1 år
Björn Jälén, kvar 1 år
Mattias Olsson, kvar 1 år
 
Suppleant: nyval Marie Lenhoff
Suppleant: omval Ida Lindbladh
Suppleant: nyval Lisa Ander Olsson 
 
20. Valberedningens förslag till revisorer 
Peter Cederbladh, omval 2 år
Camilla Hägglund, kvar 1 år
Andrea Åkesson, omval 2 år
Annika Widmark Sjöstedt, kvar 1 år
 
Platinasponsor
Guldsponsorer