SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Kallelse till Torns Ryttarförening årsmöte 2024

Torns Ryttarförenings årsmöte äger rum i cafeterian på Torns Ryttarförening tisdag den 27 februari 2024 med start klockan 19. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

 

Anmälan görs i mail till ingela.eriksson@torns.org senast den 20 februari 2024. Ange eventuella matallergier i anmälan.

 

OBS! Enligt föreningens stadgar ska årsmöte hållas senast sista februari. Detta följer ridsportförbundets normalstadgar. Efter dialog med föreningens revisorer på KPMG har styrelsen kommit fram till att ärende 8-11 ska behandlas senare under våren. Revisorerna hinner inte revidera under februari.

 

Observera att årsmötet inte kommer att genomföras digitalt.

 

Dagordning:

 

1.    Mötets öppnande

2.    Fastställande av röstlängd 

3.    Val av ordförande för mötet

4.    Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

5.    Val av protokolljusterare och rösträknare

6.    Fastställande av föredragningslista

7.    Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt

8.    Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

9.    Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

14. Övriga ärenden som enligt 16 § kan upptas till beslut på årsmöte

-       Motion angående Privathästarnas ridskoleaktiviteter – Alexandra Måneheim

-       Styrelsens motionssvar 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 20 § andra stycket angivna antalet

16. Val av ordförande för föreningen

17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (26 §)

20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag

21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

24. Sammanträdets avslutande

 

Styrelsen

 

8. Verksamhetsberättelse Torns Ryttarförening 2023.pdf

12. Verksamhetsplan Torns Ryttarförening 2024

14. Motion angående Privathästarnas ridskoleaktiviteter

17. Valberedning Poängbefriad kassör

 

 

Kallelse till Torns Ryttarförening årsmöte 2023

Torns Ryttarförenings årsmöte äger rum i cafeterian på Torns Ryttarförening torsdag den 16 februari 2023 med start klockan 18. Föreningen bjuder på lättare förtäring.

 

Anmälan görs i mail till ingela.eriksson@torns.org senast den 8 februari 2023. Ange eventuella matallergier i anmälan.

 

Motion från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda via e-post styrelsen@torns.org senast tre veckor före årsmötet, det vill säga torsdag den 26 januari 2023.

 

Enskild medlems nominering av kandidater till valen som görs på årsmötet skall vara valberedningen tillhanda senast den 2 februari 2023.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats under menyn Föreningen, flik Årsmöte.

 

Observera att årsmötet inte kommer att genomföras digitalt.

 

Dagordning:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 14. Övriga ärenden som enligt 16 § kan upptas till beslut på årsmöte
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 20 § andra stycket angivna antalet
 16. Val av ordförande för föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (26 §)
 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 24. Sammanträdets avslutande

 

Styrelsen

 
Platinasponsor
Guldsponsorer